برای دو برابر شدن مهمات در منوی New Game برای روی Arrenge جهت راست را 3 ثانیه نگه میداریم تا نوشته به رنگ سبز تغییر کنه با این کار مهماتی که در بازی به دست می آورید دو برابر میشه اما این کار تنها در نسخه ی Directors cut امکان پذیره و در نسخه های دیگر نوشته ی Arrenge وجود ندارد.